Forum mamhOpla.com.pl

Ogłoszenie: Regulamin działu Giełda


HadeS
Administrator

1. W Dziale Giełda oznaczamy prefiksem temat ogłoszenia oraz informację o przedmiocie sprzedaży.
2. Przedmioty, które są obiektem danej operacji, muszą być legalne jak również muszą stanowić własność autora ogłoszenia lub sprzedawca musi posiadać pisemną zgodę właściciela na jego sprzedaż. Interfejsy do diagnostyki wraz z oprogramowaniem muszą być legalne. Ogłoszenia sprzedaży dotyczące nielegalnego sprzętu lub oprogramowania będą niezwłocznie usuwane.
3. Cena przedmiotu sprzedaży obowiązkowo ma być zamieszczona w treści. Jeśli przewidywana jest negocjacja cenowa, obowiązkowo podajemy cenę wywoławczą.
4. Zdjęcia muszą być dołączone w momencie wystawienia ogłoszenia. W przypadku ogłoszenia dotyczącego przedmiotu używanego, muszą to być zdjęcia wystawianego przedmiotu, a w przypadku przedmiotu nowego może być zdjęcie podglądowe. Zabrania się wstawiania linków do zdjęć.
5. Ogłoszenia, które będą zamieszczane niezgodnie z Regulaminem Działu Giełda, będą usuwane maksymalnie po 24 godzinach, od informacji przekazanej do autora w temacie ogłoszenia, przez Administratora lub Moderatora. Brak reakcji na uwagi w celu naniesienia zmian w ogłoszeniu lub w przypadku istotnych niedociągnięć, będzie skutkowało 1 punktem ostrzeżenia i natychmiastowym usunięciem ogłoszenia.
6. Wszelkie posty niedotyczące tematu w Dziale Giełda będą usuwane natychmiastowo.
7. W chwili dokonania transakcji dotyczącej przedmiotu ogłoszenia, należy zamieścić taką informację w swoim temacie.
8. Dodawanie zdjęć do swoich ogłoszeń można przeprowadzić poprzez wklejenie odpowiedniego kodu ze strony, na którą wgraliśmy zdjęcia – np.: fotosik.pl i podobne strony
9. Zabrania się wstawiania linków do aukcji (np.allegro, itp.) z wystawianym przedmiotem.

}