Forum mamhOpla.com.pl

Ogłoszenie: REGULAMIN OGÓLNY FORUM


HadeS
Administrator

REGULAMIN OGÓLNY FORUM
MamhOpla.com.pl


§1. Informacje Ogólne

1. Rejestracja na forum jest bezpłatna i jednoznaczna z akceptacją i zobowiązaniem się do
przestrzegania niniejszego regulaminu, naruszenie którejkolwiek z zasad może
skutkować nałożeniem odpowiednich sankcji.
2. Forum mamhopla.com.pl jest społecznością tworzoną przez fanów marki Opel
3. Założycielem, administratorem, głównym autorem jest HadeS.
4. Utrzymanie domeny oraz sponsorowanie wszelkich opłat hostingowych pochodzi od użytkowników forum.
5. Każdy użytkownik forum może dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz utrzymania forum. Po zaksięgowaniu wpłaty użytkownik forum otrzyma uprawnienia grupy Premium User, na okres jednego roku.


§2. Grupy Użytkowników

1. Użytkownicy Forum podzieleni są na grupy przedstawione poniżej w kolejności od
tych o najmniejszych uprawnieniach (każda kolejna wyższa grupa posiada także prawa
grupy o niższym statusie):
a) Banned - nie posiada żadnych uprawnień.
b) Gość - posiada prawo rejestracji na forum.
c) User - posiada prawo do czytania, pisania postów, zakładania nowych tematów i
prowadzenia rozmów w ShoutBoxie. Aby móc przeglądać i pobierać załączniki należy dokonać płatnej subskrypcji w celu uzyskania uprawnień przypisanych członkom grupy Premium User. Wykupienie subskrypcji powoduje przeniesienie do grupy wyższej na okres jednego roku.
c) Premium User - posiada prawo, czytania, pisania postów, zakładania nowych tematów, pobierania załączników i prowadzenia rozmów w ShoutBoxie. Konto ważne przez okres jednego roku od daty wykupienia subskrypcji lub od daty poprawnego zaksięgowania wpłaty.
d) Moderator - posiada prawo dawania ostrzeżeń, moderowania treści poprzez edycję wątków i postów oraz przyklejania, blokowania i odblokowywania tematów.
e) Administrator - posiada pełne prawa edycji forum.

§3. Pisanie na forum

1. Na forum nie wolno nikogo obrażać w jakiejkolwiek formie.
2. Zabrania się używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe,
wyrażające nienawiść lub groźby, naruszające prywatność.
3. Zabrania się umieszczania na forum reklam oraz wszelkiego rodzaju wiadomości
nie związanych z celem, zadaniami i funkcjonowaniem forum, tzw. spamu w
dziale do tego nie przeznaczonym.
4. Nie wolno umieszczać reklam, linków, screenów do stron, które są źródłem
prywatnych dochodów. Wiadomości takie będą usuwane, a użytkownik otrzyma ostrzeżenie.
5. Umieszczenie reklamy może odbyć się tylko za zgodą Administratora forum.
6. Przed napisaniem wiadomości należy użyć opcji „Szukaj” w celu sprawdzenia czy zgłaszany problem nie był już poruszany. Powyższe ma na celu wyeliminowanie dublowania wątków.
7. Zabrania się pisania wiadomości (postów) bezsensownych i nic nie wnoszących
do tematu (tzw. nabijania postów).
8. Nie wolno pisać kilku postów jeden pod drugim (należy używać opcji „Edytuj”),
chyba, że ustawienia systemowe nie pozwolą już na edycję poprzedniego postu.
9. Nazwa nowego wątku (tematu) musi być zgodna z jego treścią oraz z
regulaminem wewnętrznym działu. Nowe wątki należy zakładać w odpowiednich działach.
10. Wiadomości należy pisać poprawnie stylistycznie i gramatycznie.
11. Użytkownik forum, który wstawi do pisanej wiadomości załącznik wyraża zgodę, by stał się on integralną częścią forum i funkcji Premium.
12. Użytkownik forum, który napisze w odpowiednich wątkach (tematach) co najmniej trzy porady (manuale/tutoriale), po ich akceptacji przez właściwego moderatora, otrzyma jednorazowo status Premium User na okres pół roku od napisania trzeciej porady.
11. Na forum obowiązuje zakaz umieszczania jakichkolwiek materiałów i treści
chronionych prawami autorskimi bez zgody właściciela tych praw oraz linków o
tematyce pornograficznej.
12. Administracja forum nie odpowiada prawnie za treści zamieszczone przez innych użytkowników forum

§5. Profil Użytkownika

1. Zakładając swój profil (konto) na forum należy zachowywać kulturę osobistą oraz
dbać o poprawny język w swojej sygnaturze (podpisie) i wszystkich pozostałych polach profilu.
2. Zabrania się używania jako awataru obrazka lub animacji o charakterze
pornograficznym lub obrażającym kogoś / coś.
3. W polu Skąd nie należy podawać dokładniejszych lokalizacji niż nazwa
miejscowości (robicie to na własną odpowiedzialność), jednak podanie
miejscowości może w przyszłości pomóc w różnego rodzaju kontaktach
4. Do logowania się do forum należy używać bardziej skomplikowanego hasła,
radzimy do tego celu nie używać ważnego adresu e-mail (bezpieczeństwo przede
wszystkim).
5. Każdy może założyć i korzystać z jednego konta. Zakładanie wielu kont (tzw. Multiusing) karany jest blokadą kont (tzw. Ban).
6. Zakładka Premium User znajduje się w rozwijanym menu „Panel użytkownika” oraz pod adresem You are not allowed to view links. Register or Login to view.

§6. Kary

1. Nie stosowanie się do zaleceń i poleceń Administratora lub moderatora -
ostrzeżenie.
2. Obrażenie Administratora lub moderatora - ban minimum na tydzień.
3. Obrażenie użytkownika - ban minimum 1 dzien.
4. Umieszczanie treści i linków o tematyce pornograficznej - ban minimum na 2
tygodnie.
5. Reklamowanie innych stron bądź for motoryzacyjnych bez zgody Administratora -
ban na 1 miesiąc.
6. Utworzenie wątku w dziale do tego nie przeznaczonym - ostrzeżenie.
7. Spamowanie - ostrzeżenie.
8. Utworzenie wątku nie zgodnego z treścią oraz z regulaminem działu - ostrzeżenie
9. Pobieranie w celach zarobkowych treści zamieszczonych na forum będzie karane banem.
10. Trzy kolejne ostrzeżenia - ban na 3 dni.
11. Przeciwstawienie się Administratorowi - ostrzeżenie. Druga tego typu sytuacja -
ban na okres 2 tygodni.
12. Administracja forum zastrzega sobie również prawo do ukarania użytkownika za
przewinienia w innych sytuacjach, gdy uznane to będzie za stosowne.

§7. Inne

1. Powyższe ustalenia zawierają wskazówki, jak należy zachowywać się na forum.
Zarządzający forum może, a nawet powinien zastosować właściwą karę za
złamanie któregoś z powyższych punktów, zastrzega się również prawo do
ukarania użytkownika, gdy będzie uznane to za stosowne.
2. Użytkownik ma prawo poznać powód zastosowania regulaminowych sankcji.
3. Użytkownik forum może zgłosić wniosek o usunięcie swojego konta, jednak
usunięcie konta nie będzie skutkowało równoczesnym usunięciem napisanych
wiadomości, ponieważ może to spowodować naruszenie integralności
prezentowanych wiadomości na forum.
4. Obowiązuje zakaz zakładania i posługiwania się więcej niż jednym kontem na
forum.
5. Dopuszczane kary to:
- upomnienie słowne
- ostrzeżenie widoczne dla wszystkich
- blokada adresu IP, nazwy lub e-mail użytkownika.
6. Zabrania się wykorzystywania przez inne konkurencyjne fora wszelkich
poradników i tematów zastrzeżonych jako własność prawnie chroniona bez zgody
ich autorów i Administracji forum. Wszelkie kopiowanie zawartości forum będzie
zgłaszane do właściwych instancji prawnych jako naruszenie własności prawnie
chronionej.
7. Administracja forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
regulaminach obowiązujących na forum.

}